Uw verkoopvoorwaarden 

De website www.unami-store.com wordt beheerd door SARL THEO. De gegevens van SARL THEO staan geregistreerd zoals hieronder weergegeven:

 

Sarl THEO UNAMI Maison de Thé Traditionelle

Geregistreerd kapitaal: EUR 138.000

Hoofkantoor: 8 rue St Jacques BP 332 59026 Lille Cedex

Telefoonnummer: +33 (0)3 28 52 43 70

RCS de Lille, SIRET: 449.257.492.00016

BTW-identificatienummer: 71.449.257.492

Communicativerantwoordelijke : Jean-Benoît Bourrel

 
1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden, zoals weergeven in de onderstaande artikelen, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website www.unami-store.com, hierna te noemen: “website”. Dit betekent dat het plaatsen van een bestelling op de website met zich meebrengt dat de koper zonder uitzondering deze algemene voorwaarden in zijn geheel accepteert.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website, hetgeen de koper de mogelijkheid geeft hiervan kennis te nemen ten tijde van het plaatsen van een bestelling.

www.unami-store.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. In het geval van een aanpassing of een wijziging, zullen op de bestellingen via de website die algemene voorwaarden van toepassing zijn zoals die gelden op de dag van de bestelling.

2.  Producten

De producten op de website worden gepresenteerd door middel van een beschrijving en foto’s die als doel hebben om het product op de best mogelijke manier te presenteren. Uit de presentatie van de producten op de website vloeit echter geen enkele verbintenisrechtelijke / contractuele  verplichting voort en www.unami-store.com is niet verantwoordelijk / kan niet worden aangesproken indien er niet essentiële verschillen worden geconstateerd tussen het eigenlijke product en de weergave van het product op de website.

Mede gezien de aard van de producten en de hiermee gepaard gaande invloeden van de productie en oogst van de thee, die kunnen variëren door milieuomstandigheden, regio’s, weer- en verbouwcondities, kan er voor de thee geen oogstgarantie worden gegeven.

3. Prijzen

De prijzen van de producten op de website zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief (leverings-) en verzendkosten (zie artikel 7).

De weergegeven prijzen op de website zijn inclusief het BTW percentage, zoals geldend op de dag van bestelling.

Unami-store.com behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te kunnen aanpassen maar verplicht zich om de prijzen te factureren zoals geldend op het moment van de bestelling onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product op dat moment en de uiteindelijke betaling.

Unami-store.com mag zijn klanten op de hoogte houden van tijdelijke promotionele acties m.b.t. bepaalde producten: deze promotionele acties zijn beperkt in tijd en duur en gelden zolang de voorraad strekt.

Kortingscodes verstrekt aan particulieren mogen eenmaal per jaar worden gebruikt, waarbij geldt dat er één kortingscode per huishouden kan worden gebruikt.

De producten blijven eigendom van unami-store.com totdat de volledige betaling is ontvangen. Wij raden u aan om uw factuur goed te bewaren. Deze heeft u namelijk nodig in het geval u een klacht mocht hebben.

4. Bestelling

4.1 Bestelmogelijkheden

unami-store.com biedt zijn klanten drie bestelmogelijkheden:

- bestellen via internet, op de website www.unami-store.com, betalen met uw bankpas,  Paypal,...

- telefonisch bestellen, het telefoonnummer voor het plaatsen van uw bestelling is:

00.33.(0)3.28.52. 43.70 (van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 19.00 uur betalen met cheque of bankpas)

- bestellen per post, u kunt hiervoor de bestelbon uitprinten en invullen en vervolgens vergezeld van een cheque sturen naar:

 

Sarl THEO Unami

Service commandes

8 rue St Jacques BP 332

59026 LIlle Cedex

Frankrijk

 

De bestelling verzonden per post dienen te zijn gedateerd en voorzien van een handtekening. Mocht de bestelling per post betrekking hebben op een promotie met een beperkte geldigheidsduur, dan zal de datum van het poststempel op de envelop waarin u uw bestelbon heeft verzonden dienen als de datum waarop de prijs wordt bepaald.

De klant is gebonden aan de gegevens die hij/zij heeft verstrekt tijdens het plaatsen van een bestelling.

Unami-store.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer een levering niet kan plaatsvinden binnen de normale leveringstermijn, indien er foutieve en/of onvolledige gegevens zijn verstrekt door de klant.

4.2 Goedkeuring

Door aan het eind van de bestelprocedure de bestelling goed te keuren, gaat de klant zonder enig voorbehoud akkoord met de geplaatste bestelling en deze algemene voorwaarden.

Zodra de bestelling is goedgekeurd, zal unami-store.com onverwijld na de registratie de ontvangst hiervan bevestigen en zal de bestelling uitleveren op basis van beschikbaarheid. Indien het product niet meer beschikbaar is, dan zal unami-store.com de klant hierover informeren en de klant een alternatief voorstellen. De klant kan dit alternatief accepteren of weigeren.

4.3 Annulering

Annulering en wijziging:

Een annulering of wijziging van een bestelling voor dat deze is verzonden, is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de klantenservice (telefoonnr.: 00.33.(0)3.28.52.43.70 of per email: jbbourrel@unami-store.com).

Indien de bestelling bederfelijke waar bevat en de bestelling reeds is verzonden, dan behoudt unami-store.com zich het recht voor om een annulering of wijziging van een bestelling te weigeren.

Herroepingsrecht:

Het recht om producten te kunnen retourneren geldt voor alle producten die niet snel kunnen bederven of verouderen. Indien u het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zoals genoemd in de artikelen L.121-20, L.121-20-1 en L.121-20-2 van de Franse consumentenwet, dan wordt u vriendelijk verzocht om eerst contact op te nemen met de klantenservice om het retouradres te bevestigen. Vervolgens dient u het (de) artikel(en) binnen 14 dagen na ontvangst in de originele verpakking terug te zenden naar het adres zoals doorgegeven door de klantenservice.

Het (de) product(en) dient(en) in perfecte staat en in hun originele, ongeopende en onbeschadigde en niet bevuilde verpakking te worden geretourneerd voorzien van de originele aankoopfactuur. Indien het product is voorzien van één of meerdere zegels, dan dienen deze niet verbroken te zijn.  Bij gebreke waarvan het (de) product(en) op uw kosten aan u word(t)(en) geretourneerd.

U ontvangt het aankoopbedrag en eventuele transportkosten terug binnen of gelijk aan een periode van 15 dagen, te rekenen vanaf het moment dat het (de) geretourneerde product(en) word(t)(en) ontvangen, mits deze voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. in overeenstemming met het bovenvermelde. De transportkosten worden vergoed onder voorbehoud dat u het betalingsbewijs van de transportkosten zendt aan de klantenservice: 8 rue St Jacques, 59800 Lille, Frankrijk. Geldteruggave geschiedt op basis van uw betaalwijze en kan dus per cheque of overschrijving plaatsvinden. U kunt er ook voor kiezen om het terug te betalen bedrag als tegoed te behouden en in mindering te laten brengen op toekomstige bestellingen.

Beschikbaarheid:

Om onze klanten het best van dienst te kunnen zijn, wordt het geheel van de aangeboden producten opgeslagen in onze magazijnen. Ons productaanbod en de bijbehorende prijzen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op de website en zolang de voorraad strekt.

In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet meer voorradig zijn, dan zal unami-store de klant per email of schriftelijk of telefonisch hiervan zo snel mogelijk  op de hoogte stellen en de klant een ander voorstel doen en indien nodig overgaan tot terugbetaling door middel van overschrijving op het bankrekeningnummer van de klant of door middel van een cheque op zijn laatst binnen 30 dagen te rekenen vanaf de betaling van de bedragen door de klant.

Voorbehoud:

Unami-store behoudt zich het recht voor om iedere bestelling waarvan de betaling per cheque niet is ontvangen binnen een periode van één week te annuleren. Unami-store.com behoudt zich eveneens het recht voor om een bestelling te annuleren van een klant waarbij een geschil bestaat over de betaling van eerdere bestellingen.

In het geval van een blijvend geschil kan unami-store.com samen met de cliënt de voorwaarden herzien van een toekomstige bestelling.

5. Betaling

Bij unami-store.com kunt u op de volgende wijzen betalen:

* door middel van uw creditcard (carte bleue, Visa, Mastercard)

-op onze website door middel van een beveiligde verbinding van de CIC bank

-telefonisch door middel van uw creditcard. De klant kan contact opnemen met de klantenservice. De klantenservice medewerker zal de betaling registreren door middel van de informatie, zoals genoemd op de creditcard: kaartnummer, geldigheidsdatum, CVC code en het bestellingsnummer. Unami-store.com zal uit veiligheidsoverwegingen de voormelde gegevens niet bewaren.

* Per cheque betaalbaar gesteld aan sarl THEO UNAMI voor het volledige bedrag van de bestelling incl. BTW ( tevens dienen de transportkosten te worden inbegrepen). Op de achterkant van de cheque dient de naam van de klant en het bestelnummer te zijn geschreven. De cheque dient samen met de bestelbon te worden opgestuurd naar:

Sarl THEO UNAMI

Service commandes

8 rue St Jacques BP 332

59026 LILLE cedex

Frankrijk

 

Unami-store.com behoudt zich het recht voor een maximum bedrag per cheque in te stellen. De bestelling wordt verzonden na het innen van de cheque. De voorlopige bestelling blijft gedurende één week bestaan en indien de betaling per cheque binnen deze termijn niet is ontvangen wordt de bestelling geannuleerd.

* Betalen via Paypal

Met behulp van Paypal kan er betaald worden zonder de bankkaartgegevens te hoeven doorgeven, betaling geschiedt met behulp van een emailadres en een password.

*Via overschrijving

Om u bestelling via een overschrijving te betalen, kiest u voor ‘overschrijving’ op ons bestelformulier. Uw betaling dient ons toe te komen binnen een termijn van 15 dagen onder vermelding van uw bestelnummer. Wanneer binnen deze 15 dagen uw betaling niet is ontvangen wordt de bestelling geannuleerd.

Bankgegevens van unami-store.com

IBAN: FR76 3002 7170 0100 0200 4020 624

BIC: CMCIFRPP

 

*Tegoed, tegoedbon of Unami-Store cheque

Op de website in de rubriek bestelling geeft u de code in van uw tegoed of cadeaucheque in het vakje ‘Kortingsbonnen’ (Bons de réduction) en vervolgens klikt u op herberekenen (recalculer) om de code te gebruiken.

Per telefoon of post vermeldt u de code van uw tegoed of cadeaucheque.

Een tegoedbon of cadeaucheque is slechts eenmalig bruikbaar. Www.unami-store.com behoudt zich het recht voor een tegoedbon of cadeaucheque te weigeren waarvan de geldigheidsdatum is verstreken.

 

6 Beveiliging van de betalingen

6.1 Beveiligde bancaire transacties

Op de website: uw betaling wordt beveiligd door middel van een betaalsysteem van de CIC-bank, genaamd SSL (Secure Socket Layer). Wanneer u uw betaalgegevens invoert, staat u rechtstreeks in contact met de betaalserver van de CIC-bank. Unami-store kent dus niet uw bankkaartnummer en deze wordt derhalve ook niet bewaart op onze server.

6.2 Hosting van de website

De hosting van de website wordt uitgevoerd in een beveiligde omgeving op de servers van onze partner OVH waarvan het adres als volgt is: OVH – 2, rue de Kellerman – BP 80157 – 59503 ROUBAIX CEDEX 01

6.3 Bescherming van de consument die betaalt met de bankkaart

Om uw betalingen in alle veiligheid te garanderen, stelt unami-store.com alle benodigde procedures in werking voor uw bescherming tegen frauduleus gebruik van uw bankkaart.

In het geval u een frauduleuze afschrijving van uw bankrekening constateert, raden wij u aan zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen naar uw bank om deze situatie op te lossen.

7 Leveringen

7.1 Leveringsdatum

Al onze producten worden per bestelling behandeld en verstuurd vanuit ons magazijn. In uw belang kunnen onze zendingen worden uitgesteld ten opzichte van de leverdatum tijdens de bestelling in geval van klimatologische omstandigheden of verzadiging van het postnetwerk.

Unami-store.com verplicht zich hoe dan ook om zoveel mogelijk de door u gekozen leverdata te handhaven en u te informeren bij iedere wijziging hiervan zover dat mogelijk is.

7.2 Leveradres

Standaard wordt de bestelling gestuurd naar het adres zoals vermeld op uw bestelbon.

7.3 Verzendkosten en –voorwaarden

Verzendkosten:

De verzendkosten houden verband met het gewicht voor zover de zending binnen Frankrijk plaatsvindt. Buiten Frankrijk zijn extra verzendkosten van toepassing en worden vermeld op uw bestelbon alvorens u deze definitief goedkeurt (de extra verzendkosten hangen af van het door uw gekozen land). De verzendkosten en verpakkingskosten worden berekend op basis van het gewicht van de door u gekochte artikelen.

Indien er een wijziging optreedt in de tarieven van de post, dan worden deze van kracht op iedere bestelling.

Voor grote pakketten of bestellingen van zware producten, zal unami-store.com beroep doen op een vervoerder. De verzendkosten worden bepaald door het gewicht van het pakket.

7.4 Leveringstermijnen en verzendmogelijkheden

De genoemde termijnen op de website gelden op basis van werkdagen.

De aangegeven termijnen zijn gemiddelden die de verwerking, voorbereiding en verzending van uw bestelling omvatten. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat u de bestelling heeft goedgekeurd. Bovenop deze termijn komt de levertijd van de transporteur.

Ieder op voorraad zijnde artikel wordt verstuurd in een termijn van 24 tot 48 uur.

In de overige gevallen wordt de beschikbaarheid vermeld op de productomschrijving en kan variëren tussen 3 en 30 dagen afhankelijk van de gekozen artikelen.

Voor een samengestelde bestelling wordt de leveringstermijn vastgesteld op basis van de langste leveringstermijn van de individuele producten. Unami-store.com behoudt zich het recht voor de bestelling op te delen en meerdere verzendingen te doen zonder dat die extra kosten voor de klant met zich meebrengt.

Indien een product niet voorradig is, zal unami-store.com overgaan tot terugbetaling van dit product verhoogd met de verzendkosten naar rato van de bestelling. In het geval de bestelling bestaat uit één enkel artikel zal het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten in zijn geheel worden terugbetaald.

In Frankrijk worden de bestellingen verzonden via So Colissimo met een track and trace mogelijkheid, de levertermijn bedraagt normaalgesproken 48 uur. De klant krijgt een mail wanneer de bestelling wordt verzonden met een track and trace code zodat hij de voortgang van de verzending kan volgen.

De zware pakketten (boven de 30 kg) of grote pakketten worden verzonden met een vervoerder en worden normaalgesproken geleverd in een tijdsbestek van 48 tot 72 uren. Een mail met de contactgegevens van de vervoerder wordt u toegestuurd in dit geval.

Unami-store.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen die optreden door toedoen van de post of de vervoerder.

Beschadigde verpakkingen of producten:

Binnen 48 uur na ontvangst dient u de vervoerder en unami-store.com op de hoogte te stellen van ieder voorbehoud dat u wenst te maken op het geleverde product. (bijvoorbeeld beschadigde verpakking, reeds geopende verpakking,…..) Enkel dan gelden de ruilvoorwaarden of voorwaarden met betrekking tot terugbetaling zoals genoemd in onderstaand artikel.

Unami-store.com kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de door de vervoerder opgegeven leveringstermijn. Geen vergoeding of terugbetaling zal worden gedaan in het geval de vervoerder de enige verantwoordelijke voor de vertraging van de levering is. Iedere geannuleerde bestelling, met welk motief dan ook, geaccepteerd door unami-store.com geeft enkel recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen. Geen enkele vergoeding die verband houdt met de annulering kan worden verstrekt.

8 Garanties

8.1 Conformiteit van de producten

Unami-store.com verplicht zich ertoe u terug te betalen of producten te vervangen die kapot zijn of niet overeenkomen met uw bestelling. U wordt verzocht in dit geval ons de bestelling terug te sturen met een gedetailleerde omschrijving.

Unami-store.com zal vervolgens, naar uw keuze, overgaan tot vervanging van de producten of terugbetaling. Dit verzoek dient gedaan te worden binnen 8 werkdagen nadat levering heeft plaatsgevonden. Iedere reclamatie na deze termijn kan niet meer in behandeling worden genomen. De bestelling dient ons in dezelfde staat te worden teruggezonden zoals u deze heeft ontvangen (ongeopend) met alle bijbehorende delen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing). Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen  of onder rembours zendingen zullen niet worden geaccepteerd.

8.2 Kwaliteit en versheid van de thee

Onze verschillende soorten thee zijn bedoeld voor thuisgebruik en voldoen aan de regels als gesteld door de Europese Unie. Onze leveranciers worden regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door hiertoe bevoegde instanties. Deze artikelen kunnen slecht tegen warmte, vocht en lucht.

Unami-store.com garandeert u de afkomst van de thee en een verzending in de beste condities.

Indien u bij ontvangst van uw bestelling constateert dat één van de producten u niet in optimale staat heeft bereikt zal unami-store.com uw verzoek tot vervangen behandelen op basis van foto’s die u per mail of per post aan unami-store.com doet toekomen.

9 Klantenservice

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze klantenservice:

-        Per mail via het contactformulier op de website: jbbourrel@unami-store.com

-        Per post, op het volgende adres: Unami – 8 rue St Jacques BP 332, 59026 Lille Cedex

-        Per telefoon: 0033 (0) 3 28 52 43 70

10 Intellectueel eigendom

Alle teksten, afbeeldingen en foto’s op de website zijn beschermd door middel van auteursrechten. Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie hiervan in strafbaar zonder voorafgaande goedkeuring van unami-store.

11 Aansprakelijkheid

Unami-store.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren van een gesloten overeenkomst in geval van force majeure, met name in het geval van geheel of gedeeltelijk uitvallen van de postdiensten, diensten van de vervoerders of natuurrampen (overstromingen, branden).

Unami-store.com zal zich desalniettemin inzetten om een oplossing te vinden op zeer korte termijn.

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse regelgeving en de geldende normen in Frankrijk en Europa. Ze dienen te worden gebruikt volgens de gegeven aanwijzingen in de productomschrijvingen en andere aan de klant beschikbaar gestelde documentatie. Unami-store kan niet aansprakelijk worden voor de consequenties van ieder gebruik anders dan aangegeven in de omschrijvingen en documentatie. Eveneens kan unami-store.com niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet voldoen aan de regelgeving van een land buiten de Europese Unie waar het product geleverd wordt (bijvoorbeeld wanneer een bepaald product verboden is). De geplaatste foto’s hebben een illustratief karakter; indien u verdere vragen heeft over een product, kunt u  contact opnemen met onze klantenservice. In geval van professionele aankoop kan unami-store niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade ontstaan zoals omzetverlies, winstverlies, vergoeding of kosten voorkomend uit de aankoop van de producten.

12. Toepasselijk recht

Iedere bestelling houdt automatisch in dat u de algemene voorwaarden in zijn geheel accepteert. De algemene voorwaarden zijn opgesteld onder Frans recht.

In geval van problemen of reclamaties met betrekking tot een bestelling kan de klant contact opnemen met de klantenservice. De enige bevoegde rechtbank in geval van geschillen is de Tribunal de Commerce in Lille, ongeacht waar de levering heeft plaatsgevonden en betaalwijze.

13. Bescherming van gegevens

De door u ingevoerde gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling te kunnen afronden Bij gebrek aan één of meerdere gegevens zal uw bestelling niet in behandeling worden genomen. Unami-store zal in geen geval u gegevens doorgeven aan derden.

De onderneming THEO is aangemeld bij de CNIL, de Nationale (Franse) Commissie voor Bescherming persoonsgegevens onder het nummer 1579140. U beschikt over het recht op toegang, wijzigingen, rectificatie en verwijdering van uw gegevens volgens de wet inzake Bescherming persoonsgegevens, no 78-17 van 6 januari 1978.

U kunt zich eveneens hiertoe richten tot onze klantenservice door middel van een bericht naar: Sarl THEO Unami, Service Clients, 8 rue St Jacques BP 332, 59026 Lille Cedex

Volgens de wet met betrekking tot ‘la confiance dans l’Economie Numérique’, zal iedere publicitaire mailing naar het door u gecommuniceerde mailadres duidelijk worden aangegeven zijnde van publicitaire aard. Unami-store zal hierbij duidelijk aangeven de afzender te zijn. Mailingen van onze partners zullen niet worden gestuurd tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw goedkeuring heeft gegeven. U kunt op ieder moment ervoor kiezen deze mailingen stop te zetten in de rubriek ‘contact’.

 

Sarl THEO Unami

Klantenservice

8 rue St Jacques, BP 332

59026 Lille Cedex

 

Volgens de wet m.b.t. ‘la confiance dans l’Economie Numérique’, zal iedere publicitaire mailing naar het door u gecommuniceerde mailadres duidelijk worden aangegeven zijnde van publicitaire aard. Unami-store zal hierbij duidelijk aangeven de afzender te zijn. Mailingen van onze partners zullen niet worden gestuurd tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw goedkeuring heeft gegeven. U kunt op ieder moment ervoor kiezen deze mailingen stop te zetten in de rubriek ‘contact’.